A- A A+

Zespół Szkół Publicznych, w skład którego wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie
i Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie

Akt powołania: 

Akt założycielski Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie z dnia 28 sierpnia 2001 r.

Status: Jednostka budżetowa

SYMBOL TERYTORIALNY: 2213132

NIP: 592-21-38-761

REGON: 000568077

Dyrektor: Lucyna Błaszak

Wicedyrektor: Bronisława Bardziszewska

Kierownik świetlicy: Hanna Mikulewicz

 Kontakt:

ul. Kościerska 39

83-210 Zblewo

tel./fax 58 588 42 29

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres strony: www.pspzblewo.pl

 Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że skargi i wnioski przyjmuje referent. Dyrekcja szkoły załatwia wyłącznie skargi i wnioski należące do zakresu swojej właściwości. Skargi nienależące do kompetencji dyrektora podlegają przekazaniu do właściwych organów, co może wpłynąć na wydłużenie terminu ich załatwienia.

Zgodnie z § 8 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Skargi i wnioski można składać:

Drogą pisemną na adres szkoły.

Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30.

Za przyjmowanie i załatwianie spraw odpowiada referent.

Podstawa prawna:

-        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Majątek trwały netto Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie według stanu bilansowego na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił ogółem: 3 322 358,25 zł.

 

Wykaz prowadzonych rejestrów, archiwów:

nazwa rejestru, archiwum kto prowadzi kontakt sposób uzyskania informacji
Księga ewidencji dzieci młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły Sekretariat ZSP w Zblewie tel. 58 588 42 29         w godz. pracy sekretariatu osobiście
Księga uczniów Sekretariat ZSP w Zblewie tel. 58 588 42 29         w godz. pracy sekretariatu osobiście
Księgi inwentarzowe Sekretariat ZSP w Zblewie tel. 58 588 42 29         w godz. pracy sekretariatu osobiście
Księga arkuszy ocen Sekretariat ZSP w Zblewie tel. 58 588 42 29         w godz. pracy sekretariatu osobiście
Księgi kontroli (sanitarnej i inne) Sekretariat ZSP w Zblewie tel. 58 588 42 29         w godz. pracy sekretariatu osobiście
Księga obiektu Sekretariat ZSP w Zblewie tel. 58 588 42 29         w godz. pracy sekretariatu osobiście

Placówka oświatowa realizuje zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty.

Copyright © 2021 pspzblewo. All Right Reserve.
WD by Web Design