W kwietniu 2016 w naszej szkole rozpoczął się kurs tutorski dla przyszłych tutorów. Bierze w nim udział 20 nauczycieli. Szkolenie zapewnia uczestnikom przygotowanie do pracy w charakterze tutora na każdym etapie edukacyjnym. Zajęcia wprowadzają nauczycieli w metodę pracy tutorskiej przygotowując do pracy w oparciu o założenia pedagogiki dialogu. Nauczyciele uzyskują znajomość specyficznego postępowania pedagogicznego, które odzwierciedla kolejne etapy pracy tutora. Zostają wyposażeni w odpowiednie narzędzia organizacyjne i diagnostyczne. Znaczącym elementem kursu jest przygotowanie tutorów do nawiązywania relacji z rodzicami, budującej partnerskie współdziałanie obu stron. Kurs prowadzą praktycy – zespół kilkudziesięciu trenerów – tutorów. Większość z nich pracuje tą metodą na co dzień.

Kurs zorganizowany jest w ośmiu ośmiogodzinnych blokach i trwa łącznie 64 godziny i obejmuje:

 • Warsztaty i wykłady wprowadzające w praktykę tutora szkolnego
 • Tutoring / coaching wzajemny uczestników
 • Superwizję i konsultacje tutorskie
 • Warsztaty pozwalające na wypracowanie i spisanie narzędzi tutorskich oraz sposobów postępowania, charakterystycznych dla środowiska uczestników kursu.

Za nami już sześć szkoleń:

 1. Wprowadzenie w tutoring i pedagogikę dialogu – prowadząca p. Joanna Pichlak.
 2. Budowanie relacji w środowisku szkolnym, współpraca z rodzicami - prowadząca p. Joanna Pichlak.
 3. Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej - prowadząca p. Renata Korolczuk.
 4. Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania - prowadząca p. Renata Kotolczuk.
 5. Towarzyszenie i monitorowanie realizacji planów i ścieżek rozwoju ucznia – prowadzący p. Adam Bubrowiiecki.
 6. Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora prowadzący p. Adam Bubrowiecki.
 7. Kreatywność tutora i jego wychowanka.
 8. Wartości w pracy tutora - wychowawcy etyka pracy tutora.