headerimage
Start Biblioteka
Samorząd Szkolny PDF Drukuj Email

Zarząd Samorządu Szkoły Podstawowej ( ŻUKI)
na rok szkolny 2010/2011

przewodnicząca – Karolina Freitag
zastępca – Kamil Miszewski
skarbnik – Dagmara Dzierżak
sekretarz – Adrianna Makarewicz
opiekun – mgr Iwona Konieczka

Zarząd Samorządu Szkolnego Gimnazjum (ŻAKI)
na rok szkolny 2010/2011

przewodnicząca - Karolina Jędrzejewska
z-ca - Karolina Boś
skarbnik - Klaudia Herold
sekretarz - Seweryn Podwojski
opiekun - mgr Longina Tomaszewicz

 

Zarząd Samorządu Szkoły Podstawowej ( ŻUKI):

· Przewodnicząca – Karolina Freitag

· Zastępca – Kamil Miszewski

· Skarbnik – Dagmara Dzierżak

· Sekretarz – Adrianna Makarewicz

· Opiekun – mgr Iwona Konieczka

Cele działalności Samorządu:

· uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,

· kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów,

· rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.

Zadania Samorządu:

· organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w Kodeksie Ucznia,

· przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej,

· współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajobrazowych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.

 
Designed by victor