headerimage
Start
PDF Drukuj Email

REKRUTACJA
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie
ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych.


Dzieci w wieku od 5 do 6 lat.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej można otrzymać w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły
w dniach
od 23 marca 2021 do 9 kwietnia 2021 roku.

do pobrania

Oświadczenie o szkole

Oświadczenie rodziców
o obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim

Oświadczenie o rodzeństwie kandydata

Oświadczenie - samotnie wychowywane

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu /pobieraniu nauki

Oświadczenie woli zapisu dziecka

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkolaREKRUTACJA
DO KLASY PIERWSZEJ

 


Publiczna Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi im. Wincentego Kwaśniewskiego
w Zblewie
ogłasza nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej.


Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają zgłoszenie o przyjęcie dziecka.

Rodzice dzieci spoza obwodu składają wniosek
wraz z załącznikami.

Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej można otrzymać w sekretariacie szkoły

w godzinach od 7:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

Wnioski i zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły
w dniach
od 1 marca 2021 do 12 marca 2021 roku.

Zarządzenie Wójta - rekrutacja

do pobrania

Wniosek klasa I
Zgłoszenie - klasa I

Załącznik - miejsce pracy rodzica
Załącznik - miejsce zamieszkania
Załącznik - oświadczenie o miejscu zamieszkania
Załącznik - oświadczenie woli zapisu
Załącznik - wielodzietność rodziny


REKRUTACJA

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ

 
Designed by victor