headerimage
Start Historia
Historia szkoły PDF Drukuj Email

 

Pierwsze zapiski na temat szkoły w Zblewie pochodzą z XV wieku. Była to wówczas szkoła jednoklasowa przy kościele, w której nauczycielem był organista. Około 1427 roku na Akademii Krakowskiej studiowało 7 żaków z tego terenu. W 1849 roku szkoła była nadal jednoklasowa przy kościele. Pierwsza szkoła ludowa powstała w I połowie XIX wieku. Dzieci były zobowiązane do nauki od 6 do 14 roku życia. Pierwsza szkoła katolicka rozpoczęła działalność około 1873 roku. Opuściło tę szkołę 17 absolwentów. W tej szkole uczyły się dzieci wyznania ewangelickiego. Nauczycielem polskim był pan Hewner, a dzieci ewangelickie uczył pan Schulz. Nauka od około 1875 roku odbywała się w prywatnym domu pana Bucholza na ulicy Północnej. W tej szkole w języku polskim uczył pan Grochocki, a w języku niemieckim pan Kunewka. W 1879 roku przeniesiono szkołę do kolejnego budynku prywatnego na ulicę Chojnicką. Około 1880 roku uczyło się 231 uczniów, a wśród nich było 170 katolików.

 

W latach 1880 - 1883 władze pruskie wybudowały czteroklasową szkołę. Dobudowali do istniejącego budynku nowy blok piętrowy, w którym mieściły się cztery sale lekcyjne. Warunki pracy były bardzo trudne, ponieważ tylko jedna klasa miała ławki. Nauczycielami byli pan Felchnerowski i Weiznerowski, a inspektorem szkoły został Niemiec Steinbrecher, po nim Berendt, a później Heblow. W 1903 roku katolicką szkołę przekształcono z czteroklasowej w sześcioklasową. W 1906 roku wybuchł w szkole strajk. Domagano się języka polskiego, sprzeciwiono germanizacji. Z chwilą odzyskania niepodległości w 1920 roku zaczęto organizować szkołę polską. Mimo licznych trudności, takich jak: brak nauczycieli, podręczników, pomocy dydaktycznych, rozpoczęto naukę w maju 1920 roku w polskiej powszechnej szkole, której kierownikiem został pan Klein. W 1926 roku do tej placówki oświatowej uczęszczało 297 uczniów. Było w niej sześć klas dla Polaków i jedna dla Niemców.
W latach 1927 - 1937 istniała Publiczna Szkoła Dokształcająco - Zawodowa. Uczono takich zawodów jak: piekarz, rzeźnik, stolarz, szewc, krawiec, kowal.

Czas okupacji hitlerowskiej to oddzielny okres w historii szkoły. W Lesie Szpęgawskim 20 października 1939 roku zostali zamordowani miejscowi nauczyciele - Władysław Kuczkowski i Feliks Szczepański. Z inicjatywy szkoły i komitetu rodzicielskiego w budynek szkoły wmurowano tablicę upamiętniającą zamordowanych przez hitlerowców nauczycieli, którą ufundowało miejscowe społeczeństwo. Dnia 6 marca 1945 roku Zblewo zostało uwolnione od okupanta. Szkoła powszechna w Zblewie doznała licznych zniszczeń przez działania wojenne. Cały inwentarz szkolny uległ zupełnemu zniszczeniu. Jednak już 27 marca wznowiono naukę pomimo, iż brakowało drzwi, okien, sprzętów, a przede wszystkim podręczników i programów nauczania. Pierwszym organizatorem i kierownikiem szkoły był Klemens Felskowski. Na jego apel zgłosiło się 312 dzieci. W szkole pracowało 5 nauczycieli. Na początku września 1945 roku Inspektor Szkolny w Stargardzie Gdańskim udzielił subwencji szkole w Zblewie.

Dzięki temu usunięto niektóre braki, między innymi oszklono okna i przeprowadzono remont dachu. Inauguracja roku szkolnego 1945/46 odbyła się 4 września 1945 roku. Szkoła rozpoczęła naukę w systemie siedmioklasowym. 8 marca 1946 roku urządzono kancelarię i umieszczono 10 ławek szkolnych. W dniach 1 i 3 maja1946 roku grono nauczycielskie oraz rodzice zbierali pieniądze na rzecz miejscowej szkoły. Zebrano wówczas 3383 zł oraz 42 książki. W roku szkolnym 1946/47 w szkole pracowało 6 nauczycieli. W roku szkolnym 1947/48 rozpoczęto pracę w lepszych warunkach. Istniała już dostateczna ilość ławek, tablice szkolne, pomoce naukowe do przyrody, matematyki i skromna biblioteka. Ten rok zamknął również okres przekształcania placówki na powszechną szkołę podstawową. Do końca lat czterdziestych liczba nauczycieli zwiększyła się do ośmiu. W latach pięćdziesiątych w szkole wykonano kapitalny remont. Naprawiono dach, wymieniono okna i drzwi. Od 1957 roku przy Szkole Podstawowej działała Szkoła Przysposobienia Rolniczego. 4 sierpnia 1958 roku wszedł w życie Okólnik Ministra Oświaty , na mocy którego zaprzestano nauczania w szkole religii. Tak więc szkoła stała się instytucją całkowicie świecką . W roku szkolnym 1960/61 w Szkole Podstawowej w Zblewie wzrosła liczba oddziałów do 14. Były wtedy najtrudniejsze warunki lokalowe po 1945 roku. W 6 salach lekcyjnych uczyło się 397 dzieci. Lekcje odbywały się w systemie dwuzmianowym. W związku z trudnymi warunkami podjęto uchwałę o rozpoczęciu budowy szkoły. Trwała ona 6 lat.

Na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 26 marca 1966 roku szkoła w Zblewie rozpoczęła rok szkolny 1966/67 jako szkoła ośmioklasowa. Był to również pierwszy rok pracy w nowym dwupiętrowym budynku, bardzo nowoczesnym jak na tamte lata. Jego powierzchnia użytkowa wynosiła 2734 m2. W szkole znajdowała się sala gimnastyczna, 18 sal lekcyjnych, biblioteka, świetlica oraz kuchnia, w której przygotowywano posiłki. Szkoła otrzymała sztandar oraz imię generała Karola Świerczewskiego. W roku szkolnym 1973/74 szkoła została przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną, gdyż Zblewo będące wsią gminną wykazywało dużą dynamikę rozwoju i posiadało odpowiednią bazę. W roku szkolnym 1976/77 przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Zblewie utworzono oddziały klas specjalnych o obniżonych wymaganiach. Rok szkolny 1981/82 przyniósł zmiany w systemie pracy szkoły. Wiązało się to z przejściem szkolnictwa na 5-dniowy system pracy. Na początku lat 90-tych w szkole w Zblewie wprowadzono nowe przedmioty nauczania: język niemiecki, informatykę i religię. W roku szkolnym 1999/2000 w wyniku wprowadzenia I etapu reformy oświaty w Zblewie został powołany Zespół Szkół Publicznych, w skład którego wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum.

W roku szkolnym 2000/2001 absolwenci klas szóstych rozpoczęli naukę w gimnazjum.

W roku 2005 w roku 700- lecia naszej miejscowości uczniowie, rodzice, władze lokalne oraz nauczyciele wybrali patrona szkoły. Spośród kandydatur najwięcej głosów otrzymał - były, długoletni, zasłużony kierownik naszej szkoły p. Wincenty Kwaśniewski.

11 VI 2005 r. wielka uroczystość. Zespół Szkół Publicznych w Zblewie otrzymuje imię Wincentego Kwaśniewskiego, a także sztandar, który ufundowali rodzice i sponsorzy.

W październiku 2006 r. szkoła obchodziła uroczyście swoje 40-lecie istnienia oraz 100 rocznicę strajku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym sprawowana w intencji całej społeczności szkolnej. Po mszy świętej odsłonięto tablicę dedykowaną patronowi szkoły. Uroczystość uświetnili swoją obecnością byli nauczyciele- pracujący niegdyś w naszej szkole.

Od 15 VIII 2007 r. szkołą kierują Pani dyrektor- Lucyna Błaszak oraz z- ca dyrektora Pani Beata Zalewska- Belka, a dotychczasowa Pani dyrektor Aleksandra Strzelecka odeszła na zasłużoną emeryturę.

Latem i jesienią 2008 r. rozpoczął się „wielki remont szkoły” po ponad 40 latach jej istnienia. Wymieniono instalację co, dokonano termoizolacji szkoły, a szkoła nabrała również „kolorku”.

Na starym boisku rozpoczęto budowę kompleksu boisk- do piłki koszykowej i piłki nożnej –zwane „Orliki 2012”. Kompleks boisk oddano do użytku 15 XII 2008r.

W nowym roku w jednej z sal utworzono na II piętrze – salę zabaw, z której korzystają uczniowie klas O-III. Powstała ona w ramach projektu” Radosna Szkoła”.

W 2010 r. w okresie wakacji rozpoczęto budowę placu zabaw dla naszych najmłodszych uczniów. Uroczyste otwarcie będzie miało miejsce 27 IX tegoż roku.

mat. Longina Tomaszewicz

 
Designed by victor