headerimage
Start Ogłoszenia
PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIA

 

 

 

 


 

Informujemy, iż od dnia 01.01.2018 roku stawka dzienna żywieniowa (obiad) dla ucznia  wynosi 2,70 zł.

Opłatę można uiszczać przelewem na konto:

BS Skórcz oddział Zblewo

CUW Zblewo, ul. Główna 17 PSP Zblewo

nr 45 8342 0009 4000 1140 2000 0025

do dnia 10 każdego miesiąca.

 


 

 

Ogłaszamy nabór dzieci, nauczycieli i rodziców do projektu „Interaktywny przedszkolak”, realizowanego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zblewo.

Projekt będzie finansowany z Funduszy Europejskich- Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu będzie można brać udział w następujących zajęciach:

Dla dzieci:

1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

 • Mała robotyka
 • Interaktywny angielski

2. Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje społeczne:

 • Akademia twórczego myślenia

3. Zajęcia o charakterze terapeutycznym:

 • Logorytmika
 • Terapia pedagogiczna
 • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 • Gimnastyka korekcyjna

4. Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych

 • Zajęcia polisensoryczne
 • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
 • Wsparcie w samodzielnej egzystencji dziecka niepełnosprawnego

 

Dla nauczycieli:

 1. Szkolenia z „Małej robotyki”
 2. Szkolenia z „Szkoły dla rodziców”
 3. Szkolenie z korzystania z narzędzi TIK w wychowaniu przedszkolnym

Dla rodziców:

 1. ,,Szkoła dla rodziców''

 

Szczegółowe informacje w regulaminie.

 

 

 


 

Trwa nabór uczniów do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pt. „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo” .


 

W ramach ww. projektu odbywać się będą następujące zajęcia:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

Zajęcia rozwijające

z matematyki

z matematyki

z języka angielskiego

z języka angielskiego

z języka niemieckiego

z języka niemieckiego

z informatyki

z  fizyki 

z przyrody

z  biologii

z  chemii

z informatyki

z  geografii

koło szachowe

Zajęcia wyrównujące

z matematyki

z matematyki

z języka angielskiego

z języka angielskiego

z przyrody

z języka niemieckiego

z  fizyki 

z  biologii

z  chemii

z  geografii

Zajęcia rozwijające

 

 

interdyscyplinarne

projekt edukacyjny

„Eksperymentuję i wiem”

projekt edukacyjny

„Eksperymentuję i wiem”

mobilne zajęcia naukowo- techniczne” Eksperymenty w szkole”

mobilne zajęcia naukowo- techniczne” Eksperymenty w szkole”

treningi interdyscyplinarne

 

Zajęcia dla uczniów z dysfunkcjami

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

terapia pedagogiczna

terapia pedagogiczna

socjoterapia

socjoterapia

zajęcia z psychologiem

zajęcia z psychologiem

Zajęcia doradztwa zawodowego

 

Regulamin projektu do wglądu w zakładce „Projekty”

 

Koordynator szkolny projektu

Hanna Mikulewicz


 

REGULAMINY KONKURSÓW

 


 

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2016/2017


INFORMACJA


deklaracja, wniosek, załączniki

REKRUTACJA

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie

ogłasza nabór:

1. dzieci w wieku od 5 do 6 lat- do oddziału przedszkolnego

2. dzieci w wieku 6 - 7 lat – do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają zgłoszenie o przyjęcie dziecka.

Rodzice dzieci spoza obwodu składają wniosek wraz z załącznikami.

Zgłoszenie i wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z załącznikami można otrzymać w sekretariacie szkoły

w godzinach od 7:30 do 15:00 lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

Wnioski należy składać w sekretariacie  szkoły w dniach

od 1 do 16 marca .

 
Designed by victor