headerimage
Start Ogłoszenie
PDF Drukuj Email

OBWIESZCZENIE


Likwidator, Tomasz Kowalewski, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zblewie, ul. Kościerska 39 zawiadamia, że w dniu 17.02.2020 r. Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o rozwiązaniu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół”.

Wszelkie uwagi i roszczenia należy zgłaszać do likwidatora Tomasza Kowalewskiego, prezesa UKS „Sokół” w Zblewie.

 

 
Designed by victor