headerimage
Start Osiągnięcia Rok szkolny 2010/2011
Osiągnięcia_2010/11
PDF Drukuj Email

SUKCESY UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 

ZAŁĄCZNIK   "SUKCESY"


Najlepszy w Gminie Zblewo absolwent gimnazjum


Kamil Trzebiatowski został laureatem konkursu Najlepszy Absolwent Gimnazjum Gmin Wiejskich i Miasteczek Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011


Uroczysta Gala odbyła się 18 czerwca 2011 r. w BIBLIOTECE GŁÓWNEJ Uniwersytetu Gdańskiego.

W uroczystości wręczenia nagród laureatom X edycji konkursu  udział wzięła Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall.

W nagrodę najlepszemu w gminie Zblewo absolwentowi gimnazjum Wójt Gminy ufundował obóz żeglarski, na którym młodzież zdobywa patenty żeglarskie. Jest to okazja nie tylko do wypoczynku letniego, ale i możliwość rozwijania zainteresowań.

Kamil jest finalistą Wojewódzkiego Konkursu z Historii. Godnie reprezentował szkołę w licznych konkursach na szczeblu gminnym, rejonowym, powiatowym i wojewódzkim. Pełnił funkcję chorążego Pocztu Sztandarowego Szkoły.

 

Więcej zdjęć z uroczystości w galerii

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 


 

„Szczęśliwa Trzynastka”


Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pod hasłem "Pomorskie - dobry kurs na edukację" realizuje systemowe regionalne projekty edukacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem podejmowanych przedsięwzięć jest zarówno stwarzanie jak najlepszych warunków dla rozwoju uczniom uzdolnionym zwłaszcza w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, jak i skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych tym uczniom, którzy napotykają na różnego typu bariery.

W dniu 26 października 2010 r. Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego zatwierdzona została lista stypendystów projektu na rok szkolny 2010/2011.

Stypendium uzyskało 13 uczniów naszej szkoły: 7 obecnych - Katarzyna Adrych, Lidia Dolna, Daria Filipska, Ewa Gila, Magdalena Gila, Miriam Jendernalik, Agnieszka Wojak

i 6 czerwcowych absolwentów 2009/2010 – Marika Begier, Patryk Borkowski, Martyna Czubkowska, Mariola Dolna, Adrian Gumiński, Joanna Koss.

W dniu 10 listopada 2010 r. w Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku odbyła się konferencja, w trakcie której 400 uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przyznane zostały stypendia na rok szkolny 2010/2011 w ramach kolejnej, czwartej edycji w/w projektu.

W uroczystości wręczenia stypendium uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Zblewo Pan Artur Herold, który składając gratulacje wręczył stypendystom symboliczne róże.

 

 

Na zdjęciu nasi stypendyści wraz z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Panem Mieczysławem Struk.

Od lewej (rząd pierwszy): Gila Ewa, Filipska Daria, Wojak Agnieszka, Adrych Katarzyna, Gila Magdalena, Gumiński Adrian, Koss Joanna, Beger Marika, Dolna Mariola, Czubkowska Martyna, Borkowski Patryk;

Od lewej (rząd drugi): Dolna Lidia, Jendernalik Miriam.

 

 

Na zdjęciu stypendyści wraz z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Panem Mieczysławem Struk, Zastępcą Wójta Gminy Zblewo Panem Arturem Heroldem i nauczycielami.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 


 

Stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe


W myśl słów „Młodości! Ty nad poziomy wylatuj”, 6 października 2010 r. w Zespole Szkół Publicznych w Zblewie odbyło się uroczyste wręczanie stypendiów naukowych i sportowych wyróżniającym się uczniom. Z inicjatywy pani Dyrektor Lucyny Błaszak uroczystość ta odbywa się cyklicznie, w celu podkreślenia osiągnięć uczniów oraz faktu, iż są oni chlubą naszej szkoły.

Część artystyczną na tę okazję przygotowała pani Iwona Trzebiatowska, która przybliżyła nam, w wersji humorystycznej, co robią i o czym marzą nasi uczniowie po szkole.

Gratulacje stypendystom i ich rodzicom z wyrazami uznania składali: Wójt Gminy Zblewo Pan Krzysztof Trawicki, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Pani Lucyna Błaszak, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Elwira Litz - Mieczkowska oraz Wychowawcy poszczególnych klas.

 

Więcej…
 


Designed by victor