headerimage
Start Osiągnięcia Rok szkolny 2016/2017
Osiągnięcia_2016/2017
PDF Drukuj Email

 

SUKCESY UCZNIÓW

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Sukces uczniów Zespołu Szkół Publicznych

w Zblewie

- nasze „perły, diamenty i brylanty”


„Zawsze idź przez życie tak jakbyś miał             
coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.”

- Vernon Howard

 

 

od lewej: Weronika Zagórska - finalistka, Hubert Tarakan - finalista,

Marceli Skrzypczak - podwójny laureat i finalista


 

Uczniowie naszej szkoły (tradycyjnie od wielu lat) przystępują do organizowanych przez Pomorskiego  Kuratora    Oświaty   na  terenie  województwa  pomorskiego  konkursów przedmiotowych,  które  obejmują  i poszerzają  treści  podstawy  programowej  jednego przedmiotu.

 

Celem konkursów jest:

1) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

2) rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,

3) tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół,

4) promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

 

Każdy z konkursów przebiega III – stopniowo.

Eliminacje szkolne (I stopień) są organizowane przez Szkolne Komisje Konkursowe (SKK), według zasad podanych w szczegółowych regulaminach konkursów.

Z I  stopnia (szkolnego) spośród uczestników każdego konkursu przechodzą do II stopnia  uczniowie,  którzy  otrzymali  co  najmniej  70%  punktów możliwych  do  uzyskania      w eliminacjach szkolnych.

Z  II  stopnia (rejonowego) spośród uczestników  konkursów przechodzą  do  III  stopnia (wojewódzkiego)  uczniowie,  którzy otrzymali co najmniej 70%   punktów możliwych   do   uzyskania   w   eliminacjach rejonowych.

Tytuł finalisty konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich.

Tytuł laureata konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich.

 

Do III stopnia konkursów dotarli:

ü  Hubert Tarakan uczeń klasy VI a szkoły podstawowej i uzyskał tytuł FINALISTY KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV –VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017;

ü  Weronika Zagórska uczennica klasy III a gimnazjum i uzyskała tytuł FINALISTY KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017;

ü  Niewątpliwie największy sukces w dotychczasowej historii naszej szkoły odniósł Marceli Skrzypczak uczeń klasy III b gimnazjum. Na etapie wojewódzkim brał udział w trzech konkursach przedmiotowych: biologicznym, chemicznym i geograficznym zdobywając tytuły

LAUREATA KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

LAUREATA KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

FINALISTY KONKURSU Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Marceli wraz z tytułem nabył uprawnienia laureatów a mianowicie:

Laureaci  konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim:

- otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną,

- przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności niezależnie od kryteriów,

- są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata i zwolnienie to jest równoznaczne z uzyskaniem     z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku (100%).

Sukcesy uczniów są również sukcesami rodziców, szkoły, w tym nauczycieli, którzy z Tymi uczniami pracują na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

W drodze do sukcesu uczniom towarzyszyły:

 

 1. Hubertowi Tarakanowi - nauczycielka matematyki - pani Iwona Konieczka
 2. Weronice Zagórskiej - nauczycielka języka polskiego - pani Aneta Lubińska
 3. Marcelemu Skrzypczakowi - nauczycielki:

 

biologii - pani Gabriela Prengel

chemii - pani Bronisława Bardziszewska

geografii - pani Iwona Konieczka


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Bronisława Bardziszewska 

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017

 

W dniu 14 grudnia 2016 roku w Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku  odbyła się uroczysta gala, na której zostały wręczone Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej” w roku szkolnym 2016/2017. Stypendia te są dedykowane uczniom uzdolnionym, w szczególności w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych. W uroczystości wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom z całego Pomorza uczestniczyli przedstawiciele Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz władz samorządowych, dyrektorzy szkół i nauczyciele, jak również rodzice i opiekunowie wyróżnionych uczniów.

 

 

 

Stypendia otrzymali nasi uczniowie: Alina Czapla, Kamil Gołuński, Mikołaj Gołuński, Agata Jędrzejewska, Marceli Skrzypczak oraz absolwenci naszego gimnazjum: Marta Arendt, Szymon Czapla, Paweł Łukowski i Martyna Trzebiatowska.

 

 

Na uroczystości obecni byli: Wójt Gminy Zblewo pan Artur Herold oraz Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie pani Lucyna Błaszak, którzy wręczyli naszym stypendystom upominki gratulacyjne.

 

 

Ponadto podczas gali stypendialnej Martyna Trzebiatowska, Marceli Skrzypczak i Paweł Łukowski zostali wyróżnieni w związku z wysokimi wynikami w nauce oraz wybitnymi osiągnięciami w trakcie realizacji Indywidualnego Planu Edukacyjnego Ucznia w ramach „Pomorskiego programu pomocy stypendialnej” w roku szkolnym 2015/2016.

 

 

Dyplomy uznania otrzymali również nauczyciele, którzy sprawowali opiekę nad wyróżnionymi stypendystami: Aneta Jasielska, Gabriela Prengel i Bronisława Bardziszewska.

Wszystkim stypendystom i nauczycielom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

 

Stefania Łukowska

 


 

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE


Dnia 20 października  2016 r. w Zespole Szkół Publicznych w Zblewie odbyło się Uroczyste Wręczenie Stypendiów Naukowych uczniom naszej szkoły.W części artystycznej uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności językowe i udowodnili, że bez znajomości języków obcych życie staje się trudniejsze. Następnie Angelika Miler wcieliła się w piosenkarkę Melani Martinez i  zaśpiewała nam piosenkę pt. „Dollhouse” .

Gratulacje stypendystom i ich rodzicom z wyrazami uznania składali: Sekretarz Gminy Zblewo Pan Daniel Szpręga, Przewodniczący Rady Gminy Zblewo Pan Leszek Burczyk, Wiceprzewodniczący Rady Rodziców Pan Arkadiusz Makowski,  Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie Pani Lucyna Błaszak oraz Wychowawcy poszczególnych klas.


 


Stypendia naukowe otrzymali:

 

 • Patrycja Przybielska
 • Anna Paska
 • Paweł Tarakan
 • Agnieszka Tomana
 • Julia Kasprzycka
 • Jakub Jędrzejewski
 • Marta Jankowska
 • Natalia Matera
 • Nikola Leńska
 • Dawid Pellowski
 • Eliza Sobiechowska
 • Mateusz Glich
 • Martyna Czapla
 • Hubert Tarakan
 • Alicja Sobczyk
 • Karol Górecki
 • Arkadiusz Czubkowski
 • Wiktor Pochylczuk
 • Alina Czapla
 • Daria Bednarska
 • Aleksandra Martin
 • Mikołaj Gołuński
 • Kamil Gołuński
 • Paulina Jankowska
 • Martyna Suberlak
 • Marcel Szyszka
 • Anastazja Mokwa
 • Weronika Zagórska
 • Celina Jankowska
 • Agata Jędrzejewska
 • Małgorzata Kasprzycka
 • Marceli Skrzypczak
 • Paulina Włoch.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Więcej zdjęć w galerii

 

Joanna Michnowska

 


Designed by victor