headerimage
Start Wydarzenia Erasmus
PDF Drukuj Email

ERASMUS+

PSP w Zblewie w międzynarodowym programie Erasmus+
,,Guidingthe development of responsiblecitizenship in schools.”


Od października 2018 r. jako jedyna szkoła z gminy Zblewo jesteśmy beneficjentem międzynarodowego programu Erasmus+ Akcji 2 Partnerstw Strategicznych.

Partnerstwa strategiczne (KA201) polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych. Celem działań jest wprowadzenie długotrwałych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

Współpracujemy ze szkołami z Wielkiej Brytanii, Grecji i Węgier.

 

 

Celami, które do tej pory udało się osiągnąć są m.in. rozwój lepszego rozumienia tego czym jest odpowiedzialne obywatelstwo (przez uczniów i nauczycieli); docenienie wartości współpracy ze środowiskiem lokalnym, europejskim i międzynarodowym; uznawanie przez uczniów siebie jako obywateli świata i części społeczności międzynarodowej. Grupami docelowymi projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Zblewie są uczniowie w wieku od 4-12 lat, nauczyciele oraz rodzice uczniów.

Innowacyjny wymiar w projekcie, który realizujemy jest oparty na rozumieniu przez młodych ludzi idei odpowiedzialnego obywatelstwa. Wierzymy, że te umiejętności okażą się kluczowe w przyszłości dla budowania społeczności globalnych opartych na współpracy i wymianie doświadczeń. Projekt ten oparty jest na metodzie „actionresearch”, co pozwala na odejście od tradycyjnych, często mało atrakcyjnych metod teoretycznego opracowywania danego zagadnienia i zamienienie ich na możliwość definiowania oraz opracowywania i rozwiązywania problemu przez społeczność.

 

 

 
Designed by victor