A- A A+

Struktura szkoły

Zespół Szkół Publicznych w Zblewie jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego - Gminę Zblewo.

Szkoła  jest zespołem w skład, którego wchodzą:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie,
  • Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie.

Kierownictwo:

dyrektor – Lucyna Błaszak
wicedyrektor – Bronisława Bardziszewska
kierownik świetlicy – Hanna Mikulewicz

W szkole zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach:

1. dyrektor,

2. wicedyrektor,

3. kierownik świetlicy,

4. pedagog,

5. logopeda,

6. bibliotekarz,

7. nauczyciele przedmiotów,

8. nauczyciel wspomagający,

9. pomoc nauczyciela,

10. samodzielny referent,

11. referent,

12. intendentka,

13. kucharz,

14. woźny,

15. palacz,

16. sprzątaczka.

Copyright © 2020 pspzblewo. All Right Reserve.
WD by Web Design