Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/18 przystępujemy do realizacji innowacji pedagogicznej „Tutoring szkolny – Wychować człowieka mądrego”.

Do realizacji innowacji wybraliśmy dwa modele: tutoring rozwojowo-wychowawczy i tutoring rozwojowy.

     W modelu wychowawczo-rozwojowym w klasach I-III SP, w których wychowawcą jest nauczyciel z przygotowaniem tutorskim, będzie funkcjonował 2- 3-osobowy zespół tutorów, w ramach którego jeden z nich będzie jednocześnie wypełniał zadania formalne, przypisane do funkcji wychowawcy klasowego. 

     W modelu rozwojowym realizowanym wśród uczniów z klas IV-VII (za zgodą rodziców), chętni uczniowie będą pracowali z wybranym przez siebie tutorem nad rozwojem swoich mocnych stron i zainteresowań. 

     Innowacja dotyczy zmiany organizacji systemu opieki szkolnej poprzez zastąpienie obecnego grupowego „wychowawstwa klasowego” systemem zindywidualizowanym, czyli tutorskim - opartym na relacjach każdego ucznia z osobna ze swym tutorem, oraz rozwoju mocnych stron i zainteresowań ucznia.

     Innowacja została opracowana w oparciu o założenia i doświadczenia pedagogiki dialogu oraz tutoringu szkolnego, jako metody edukacji zindywidualizowanej, której celem jest skuteczne wspomaganie każdego ucznia w jego indywidualnym rozwoju, niezależnie od uwarunkowań podyktowanych jego predyspozycjami psychofizycznymi.

     Model zindywidualizowanej pracy z uczniem metodą tutoringu zakłada, że jest to długofalowy proces współpracy nauczyciela - tutora z uczniem , nakierowany na integralny –obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy – rozwój podopiecznego.

     Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, w trakcie których w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi, tutor pracuje z podopiecznym, pozwalając mu dogłębnie poznać określony obszar wiedzy, rozwinąć umiejętność samodzielnego jej zdobywania oraz rozwinąć sztukę maksymalnego korzystania z własnych predyspozycji, talentów i zasobów intelektualnych.

Tutoring prowadzi podopiecznego do mądrości i dojrzałości emocjonalnej oraz społecznej, ponieważ:

  • pozwala na dostrzeżenie swych mocnych stron oraz na budowanie prawidłowej,
  • realistycznej samooceny i poczucia własnej wartości,
  • budowany jest na wartościach, które podziela cała społeczność szkolna,
  • poprzez dialogowe relacje kreuje klimat bezpieczeństwa i współpracy,
  • sprzyja twórczemu podejściu do życia i do nauki.

Ulotka informacyjna